ÜRÜNLER

ASETATLAR

                   BUTİL ASETAT                    ETİL ASETAT                    İZOBUTİL ASETAT

ALKOLLER

                   METİL ALKOL                    ETİL ALKOL                    İZOPROPİL ALKOL

GLİKOLLER

                   METİL GLİKOL                    DİENTİLEN GLİKOL                 MONOETİLEN GLİKOL                 PM GLİKOL

KETONLAR

                   ASETON
                 (DİMETİL KETON)
                   METİL ETİL KETON

KLORLU SOLVENTLER

                   TRİKLORETİLEN                    PERKLORETŞLEN                    METİLEN KROLİT

SOLVENTLER

                   DİMETİLFORMAMİD                    2ETİL HEGZANOL                    FIRIN TİNER                    SENTETİK TİNER
                   ENDÜSTRİYEL                    İZO BUTANOL                    SİGLO HEGZENAN                    HAVA KURUMALI
                        TİNER
Copyright © 2015 Politech Kimya | İçerik yazıları ve tasarımı firmaya ait olup, kopyalanması kanunen yasaktır. Web Tasarım : Bilgi İşlem Departmanı